Menu
A+ A A-

REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ MIKSTÓW
SPORT CHALLENGE 2019

I. Organizatorzy turnieju


- Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
- Portal skarzysko24.pl

II. Uczestnicy i warunki uczestnictwa


1.    Rozgrywki mają charakter amatorski. 

2.    Liczba par jest ograniczona i wynosi 16, decyduje kolejność zgłoszeń.

3.    Zgłoszenie odbywa się za pomocą wiadomości sms. W treści należy podać imiona i nazwiska.

4.    Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń drużyn - zgodnie z ogłoszeniem na stronie projektu
(lub do wyczerpania limitu drużyn), zgłoszenia poprzez stronę internetową projektu sc19.pl.  

5.    Drużyna powinna posiadać koszulki w jednym kolorze.

6.    Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwsza pomoc przy urazach powstałych w czasie podczas gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków podczas gry
. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów , aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

7.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wypadki, urazy powstałe podczas gry.

8.    Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki siatkówki plażowej są:

- Mariusz Busiek - koordynator turnieju,
-    Michał Malinowski - sędzia główny turnieju.
-   Rafał Witkowski - sędzia turnieju,

III. System rozgrywek


1.    Turniej będzie rozgrywany systemem podwójnej eliminacji tzw. ?brazylijką? na 16 par.

2.    Mecz grany jest do jednego wygranego seta do 21 punktów z przewagą co najmniej 2 punktów.

3.    Zmiana stron boiska w meczu następuje po zdobyciu sumy 7 punktów przez drużyny.

4.    Reszta przepisów zgodna z przepisami PZPS.

5.    Turniej rozgrywany będzie na boisku do siatkówki plażowej na boiskach do siatkówki plażowej (obok zalewu) w Bliżynie.

6.    Wszystkie sporne kwestie prosimy kierować do koordynatora turnieju lub sędziego głównego.


IV. Inne

1.    Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego (konsekwencje walkower).

2.    Zabrania się brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu (konsekwencje walkower).

3.   W przypadku zawodów w Bliżynie- organizator nie zapewnia szatni dla zawodników i zawodniczek.